& # 039؛ ده ها نفر تجاوزکار & # 039؛ در پناهگاه دولتی در هند | گیفت کارت |

& # 039؛ ده ها نفر تجاوزکار & # 039؛ در پناهگاه دولتی در هند | گیفت کارت
گفته شده ساخت اپل آیدی که بیش خرید گیفت کارت اپل ۴۰ دختر در یک پناهگاه دولتی در شمال هند مورد تجاوز قرار گرفته اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*