& # 039؛ دوران تغییر # ۰۳۹ ؛: چگونه کره گزارش مذاکرات | گیفت کارت
رسانه های دولتی کره شمالی مذاکرات بین کیم جونگ یون خرید گیفت کارت اپل دونالد ترامپ را به عنوان بخشی خرید گیفت کارت اپل "دوران تغییر" نخستین اظهار نظر دولت در مورد این نشست مهم ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*