& # 039؛ دیوانه & # 039؛ شاهزاده ارغوانی & # 039؛ همکاری کرده است & # 039؛ سناتور آمریکایی می گوید | گیفت کارت
یک سناتور آمریکایی به شاهزاده سعودی، محمد بن سلمان، حمله کرد خرید گیفت کارت اپل او را به عنوان دیوانه خرید گیفت کارت اپل خطرناک، توپ خرابکاری خرید گیفت کارت اپل "قتل" ژنرال جمال کاشوگی .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*