& # 039؛ زامبی & # 039؛ طوفان برگ هزاران نفر بدون قدرت | گیفت کارت
پرتغال با یکی خرید گیفت کارت اپل شدیدترین طوفان های خود، به عنوان بقایای طوفان لسلی، هزاران خانه بدون قدرت را ترک کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*