& # 039؛ سر و # ۰۳۹؛ حمله کوسه در ساحل ناخوشایندی صرع سارتر | گیفت کارت
یک سرباز پس خرید گیفت کارت اپل تلاش برای گرفتن بهترین امواج در ساحل برهنگی در استرالیا، یک حمله "سر خرید گیفت کارت اپل کله اول" توسط یک کوسه گاو زنده ماند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*