& # 039؛ سطح بالای e-coli & # 039؛ در هتل که در آن بریتانیا فوت کرد | گیفت کارت




توماس کوک می گوید "سطح بالایی خرید گیفت کارت اپل باکتری های e-coli خرید گیفت کارت اپل استافیلوکوک ها" در یک هتل مصر که در آن دو بریتانیایی جان خود را خرید گیفت کارت اپل دست دادند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*