& # 039؛ سونامی کوتاه & # 039؛ بازدید Majorca و Menorca | گیفت کارت |

& # 039؛ سونامی کوتاه & # 039؛ بازدید Majorca و Menorca | گیفت کارت
یک "سونامی کوچک" موجب سیل در جزایر اسپانیایی Majorca خرید گیفت کارت اپل Menorca شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*