& # 039؛ سیببورگ & # 039؛ پس خرید گیفت کارت اپل اعمال تراشه سفر تحت پوست، | گیفت کارت
"سایبورگ" خود اعلام کرده ساخت اپل آیدی پس خرید گیفت کارت اپل اینکه قادر به تولید کارت سفر خود را بر اساس درخواست – به دلیل آن گیفت کارت اپل که در دست خود گذاشته شده ساخت اپل آیدی جریمه.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*