& # 039؛ شرایط با & # 039؛ برای احزاب ایتالیایی، احزاب می گویند | گیفت کارت
رهبران پوپولیست ایتالیا می گویند "تمام شرایط برای یک دولت سیاسی برآورده شده ساخت اپل آیدی".


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*