& # 039؛ شرمنده & # 039؛ ستاره راگبی & # 039؛ واقعا متاسفم & # 039؛ پس خرید گیفت کارت اپل تجاوز به اعدام | گیفت کارت
ستاره راگبی پدی جکسون گفته ساخت اپل آیدی که او "شرمنده" خرید گیفت کارت اپل "واقعا متاسفم" به یک زن که او را متهم به تجاوز.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*