& # 039؛ قفل درهای شما & # 039 ؛: اخطار اخطار به عنوان پلیس شکار مظنونین قتل | گیفت کارت

[ad_1]


ساکنان یک شهر کانادایی گفته شده ساخت اپل آیدی که در داخل باقی بماند خرید گیفت کارت اپل درهای خود را قفل کنند به عنوان افسران شکار یک جفت نوجوان مظنون به قتل سه گانه.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*