& # 039؛ قهرمانان & # 039؛ صرفه جویی در مرد کور که در مسیر مترو سقوط کرد | گیفت کارت
سه مرد به عنوان قهرمانان مورد ستایش قرار گرفتند پس خرید گیفت کارت اپل آنکه آنها شجاعانه در یک خط قطار مترو به سر می بردند تا نابینایی را که به مسیر رسیده گیفت کارت اپل نجات دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*