& # 039؛ قهرمان & # 039؛ افسر بعد خرید گیفت کارت اپل محاصره سوپرمارکت فرانسوی می میرد | گیفت کارت

[ad_1]


پلیس فرانسه، آرنو بتلمار، که در زمان حمله به سوپرمارکت جایگاه یک گروگان را گرفت، خرید گیفت کارت اپل جراحاتش فوت کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*