& # 039؛ قهرمان & # 039؛ افسر بعد خرید گیفت کارت اپل محاصره سوپرمارکت فرانسوی می میرد | گیفت کارت
پلیس فرانسه، آرنو بتلمار، که در زمان حمله به سوپرمارکت جایگاه یک گروگان را گرفت، خرید گیفت کارت اپل جراحاتش فوت کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*