& # 039؛ قهرمان & # 039؛ سگ ولگرد پس خرید گیفت کارت اپل کمک به دوچرخهسواری مجروحی تصویب شد | گیفت کارت
سگ ولگرد زمانی که خرید گیفت کارت اپل دوچرخه کوهستان خود سقوط کرد، پس خرید گیفت کارت اپل اینکه یک قهرمان به او اعتراف کرد، برای نجات یک دوچرخه سوار مجروح شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*