& # 039؛ قهرمان & # 039؛ یک هواپیمای بدون سرنشین پس خرید گیفت کارت اپل یک خلبان مجهز به پنجره می شود. | گیفت کارت
یک خلبان که یک فرود اضطراری را پس خرید گیفت کارت اپل خلبانی اش که بخشی خرید گیفت کارت اپل پنجره ی کابین خلبانش گیفت کارت اپل به هواپیما مجهز شد، به عنوان یک قهرمان شناخته شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*