& # 039؛ لحظه غم انگیز من # ۰۳۹ ؛: تینا ترنر پراکنده خاکستر فرزند | گیفت کارت
تینا ترنر پراکندگی خاکستر پسرش را به عنوان او "غم انگیزترین لحظه به عنوان مادر" توصیف کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*