& # 039؛ ماری McMarsface # 039 ؛: چه چیزی شما را به نام جدید رورور؟ | گیفت کارت
آژانس فضایی اروپا به دنبال یک نام جدید برای رورور مریخ جدید ساخت اپل آیدی که در سیاره قرمز در سال ۲۰۲۱ فرود می آید.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*