& # 039؛ ما اسلحه استخدام نمیکنیم & # 039 ؛: پیام خان را به Trump | گیفت کارت
امران خان ایالات متحده را متهم کرده ساخت اپل آیدی که "با فشار دادن پاکستان به خیر" با وجود کمک کشور برای آوردن طالبان افغان به مذاکرات صلح.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*