& # 039؛ ما در حال برنامه ریزی برای تخریب است.: میلیون فروپاشی طوفان | گیفت کارت
گفته شده ساخت اپل آیدی که یک میلیون نفر برای تخلیه بخش های ساحلی شرق ایالات متحده به عنوان طوفان فلورانس به سمت کشور.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*