& # 039؛ محرمانه & # 039؛ بر اساس ارقام دولتی تحلیل شده توسط Sky News، معاملات مورد استفاده برای فروش اسلحه به عربستان سعودی | گیفت کارت
تعداد مجوزهای باز برای سلاح هایی که به عربستان داده می خرید گیفت کارت پلی استیشن، به میزان قابل توجهی افزایش یافته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*