& # 039؛ معامله شد & # 039؛ برای پایان دادن به & # 039؛ جهنم روی زمین & # 039؛ درگیری | گیفت کارت
شورشیان به نظر میرسد معاهده ای را تصویب کرده اند که می تواند در منطقه سوریه غوطه شرقی به پایان برسد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*