& # 039؛ من خراب شد! & # 039؛ رون بورگوندی پادکست خود را دریافت می کند | گیفت کارت
در خبرهایی که نوعی معامله بزرگ ساخت اپل آیدی، رون بورگوندی، لنگر افسانه ای که توسط ویل فرل در Anchorman پخش شده ساخت اپل آیدی، قرار ساخت اپل آیدی پادکست خود را دریافت کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*