& # 039؛ من زشت و # ۰۳۹؛ – و دلایل دیگر که چرا مردان فکر می کنند که آنها تنها هستند | گیفت کارت
مردانی که فکر می کنند که آنها "ظاهری ضعیف" دارند، دلیل اصلی آنها هستند که معتقدند که آنها یکنواخت هستند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*