& # 039؛ من فقط فریاد زد: # # 039؛ مرد غریبه و # 039؛ بیش خرید گیفت کارت اپل ردیف فیس بوک | گیفت کارت |

& # 039؛ من فقط فریاد زد: # # ۰۳۹؛ مرد غریبه و # ۰۳۹؛ بیش خرید گیفت کارت اپل ردیف فیس بوک | گیفت کارت
مردی که "فقط به فکر فریب دادن خرید گیفت کارت اپل اجازه خشم اولیه می خرید گیفت کارت پلی استیشن" پس خرید گیفت کارت اپل ادعای بیگانه ای در مورد استدلالی که در فیس بوک آغاز شد، متهم شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*