& # 039؛ من فقط می خواستم کمی رانندگی کنم و & # 039 ؛: پسر ۸ ساله ، مادر را برای ۸۷ مایل در ساعت شادی سوار می شود | گیفت کارت
پسری هشت ساله در آلمان پدر خرید گیفت کارت اپل مادرش را گرفت اتومبیل برای یک شادی مسافرتی در شب – برخورد ۸۷ مایل در ساعت (۱۴۰ کیلومتر در ساعت) در یک بزرگراه.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*