& # 039؛ من نمی خواهم، من فقط فرانسه، & # 039؛ پیشخدمت گمراه می گوید | گیفت کارت
یک خدمتکار به دلیل «بی ادب خرید گیفت کارت اپل بی احترامی»، شکایت خود را علیه کارفرمای سابق خود مطرح کرده ساخت اپل آیدی، خرید گیفت کارت اپل اصرار دارد که رویکرد وی به این کار فرانسوی باشد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*