& # 039؛ نقشه برای حمله به نشست ضدایرانی & # 039؛ فلاپی | گیفت کارت
یک دستگاه انفجاری که در یک کنفرانس ضد ایرانی با قاچاق وکیل دونالد ترامپ در یک کیسه آرایش پنهان شده ساخت اپل آیدی، پلیس بلژیک را تایید کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*