& # 039؛ نگه دارید و & # 039 ؛: مگان با زنانی که برای برابری در آفریقا جنوبی می جنگند | گیفت کارت
دوشس ساسکس ستایش زنان شجاعی را که راه برابری جنسیتی خرید گیفت کارت اپل نژادی را هموار کرده اند ، ستود. به فعالان جوان برای "ادامه این کار خرید گیفت کارت اپل دانستن اینکه شما برای این نسل خرید گیفت کارت اپل نسل آینده کار می کنید".


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*