& # 039؛ هیچ شواهد مستقیم و # ۰۳۹؛ پرستار زن را به رغم DNA مخالفت کرد | گیفت کارت
هیچ شواهد مستقیمی وجود ندارد که یک پرستار زن را در حالت رویش زن تجاوز کند، علیرغم اینکه DNA او با نوزاد که بعدها زاده شد، به او تجاوز کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*