& # 039؛ هیچ عدالت & # 039؛ همانطور که بریتان ۱۰ سال برای کشتن همسرش | گیفت کارت
یک ویرایشگر روزنامه پیشین پس خرید گیفت کارت اپل اینکه مجرم شناخته شدنش با همسرش به اتهام قتل همراه شد، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*