& # 039؛ واقعاً مرا لرزاند و & # 039 ؛: غواص ها هزاران کیسه پلاستیکی را خرید گیفت کارت اپل کنار دریا می کشند | گیفت کارت

[ad_1]


غواصان در دریای اژه یونان هزاران کیسه پلاستیکی را خرید گیفت کارت اپل کنار دریا بیرون آورده اند خرید گیفت کارت اپل آن را "خلیج" می نامند. پر خرید گیفت کارت اپل مرجانهای پلاستیکی ".


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*