& # 039؛ وضعیت وحشتناک است.: سیکلون ممکن است هزار نفر را کشته باشد. | گیفت کارت
چهار روز پس خرید گیفت کارت اپل سیکلون آیدای موزامبیک روی داد. ترس وجود دارد که بیش خرید گیفت کارت اپل ۱۰۰۰ نفر در این کشور کشته شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*