& # 039؛ پایان جاده & # 039؛ برای Pistorius به عنوان دادگاه درخواست تجدید نظر | گیفت کارت
بالاترین دادگاه آفریقای جنوبی درخواست درخواست تجدید نظر خرید گیفت کارت اپل اسکار Pistorius را رد کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*