& # 039؛ چرا شما وسواس دارید؟ & # 039؛ کلینتون در تروپ در ردیف | گیفت کارت
دونالد ترومپ، رئیس جمهور آمریکا خرید گیفت کارت اپل هیلاری کلینتون، نامزد ریاست جمهوری دموکراتیک، تعداد بسیار زیادی خرید گیفت کارت اپل مردم را در اختیار دارند، اما آخرین ردیف آنها، مسلما عجیب ترین آنهاست.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*