& # 039؛ گرسنگی & # 039؛ کودکان در ترکیب ایالات متحده یافت می شوند | گیفت کارت |

& # 039؛ گرسنگی & # 039؛ کودکان در ترکیب ایالات متحده یافت می شوند | گیفت کارت
پیامی که برای غذا خرید گیفت کارت اپل آب مطرح شده ساخت اپل آیدی، پلیس را کشف کرده ساخت اپل آیدی که ۱۱ کودک را در یک ترکیب که به گونهای کثیف زندگی می کنند را کشف کرده اند که باید به زندان محافظت شده منتقل شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*