& # 039؛ گرگ و میش & # 039؛ قاتل خرید گیفت کارت اپل ۵۶ قتل دیگر محکوم شده است. | گیفت کارت
یک قاتل سریال روسی به نام "گردن کلفت" که در زندان به سر می برد، ۲۲ زن را به قتل رسانده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*