۱۷ ایالت به نام Trump برای برقراری مجدد خانواده های مهاجر | گیفت کارت
هفده ایالت خرید گیفت کارت اپل اداره ترامپ تقاضا کرده اند تا هزاران کودک مهاجر با پدر خرید گیفت کارت اپل مادرشان مجددا مجبور شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*