۱۷ نفر به عنوان بیمار توانبخشی شروع به آتش زدن برای فرار خرید گیفت کارت اپل کلینیک | گیفت کارت
حداقل ۱۷ نفر فوت کرده اند خرید گیفت کارت اپل ۱۲ نفر دیگر در اثر آتش سوزی در یک کلینیک توانبخشی مواد مخدر در اکوادور زخمی شده اند گفتند


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*