۲۰ کشیش در میان کشته شدگان در کابا سقوط هواپیما | گیفت کارت
۲۰ کشیش در میان ۱۱۰ نفر که در تصادف هواپیما کوبا کشته شده اند، ظهور کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*