۴۰۰۰۰ نفر خرید گیفت کارت اپل طرفداران پرونده برای مجازات راموس در مورد آسیب های صلاح | گیفت کارت
بیش خرید گیفت کارت اپل ۴۰۰ هزار نفر خرید گیفت کارت اپل طرفین درخواست کرده اند که فیفا را مجازات کند تا سرجیو راموس را "عمدا صدمه زدن" کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*