۸۵۰۰۰ نفر زیر پنجاه نفر در جنگ داخلی یمن جان باختند | گیفت کارت
در حدود ۸۵۰۰۰ کودک زیر ۵ ساله در سه سال خرید گیفت کارت اپل نیم اخیر در یمن به علت مرگ جنگ داخلی در آنجا، با توجه به صرفه جویی در کودکان ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*