Commonwealth می تواند درباره جانشین ملکه سخنرانی کند. | گیفت کارت
دبیر کل ملل متحد، نشست سران دولت ماه آینده (CHOGM) را به عنوان "فرصت عالی" برای رهبران "صحبت کردن در مورد هر چیزی که می خواهند به "گزارش های زیر آنها ممکن ساخت اپل آیدی در مورد موضوع ظریف که ملکه را به عنوان سر خود را موفق خواهد شد بحث.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*