FTSE موجب افزایش ۴۲ میلیارد پوند به عنوان جنگ تجاری می شود. | گیفت کارت

[ad_1]


بازارهای سهام با توجه به امید رشد می کنند که دو اقتصاد بزرگ دنیا در برابر تجارت تجاری آسیب پذیر می شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*