Populists برای پیروزی بزرگ در اتحادیه اروپا به عنوان میلیون ها نفر به نظرسنجی ها انتخاب شده اند | گیفت کارت
اروپایی ها در روز آخر انتخابات مجلس اتحادیه اروپا رای می دهند، زیرا انگلیس منتظر ساخت اپل آیدی تا کدام نامزدها موفق شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*